Provjera rezultata
Kriteriji za sticanje prava na stipendiju

• Plasman ostvaren na prijemnom ispitu za stipendiju

• Uspjesi ostvareni na takmičenjima u osnovnoj školi

• Angažman u vannastavnim aktivnostima

• Intervju

Uprava škole za koju ste se prijavili na prijemnom ispitu za stipendiju će Vas kontaktirati i zakazati termin za intervju. Ukoliko imate uspjeh ostvaren na takmičenjima, bili ste angažovani u vannastavnim aktivnostima, preporučujemo da na intervju ponesete certifikate/diplome/medalje koje imate kako bismo iste evaluirali.